2017 Almere / Lelystad

Helaas kan de reis naar Gent niet doorgaan. I.v.m. stakingen bij Volvo trucks Belgie zijn alle geplande bezoeken afgezegd.

Gelukkig hebben we in een zeer korte tijd een nieuw programma kunnen organiseren. 

Veiligheidsmuseum Almere

Veiligheidsmuseum PIT gaat over de geschiedenis van de politie, brandweer en ambulance en wat hulpdiensten doen om de samenleving zo veilig mogelijk te maken. Aan de hand van historische voertuigen, een bijzondere collectie en interactieve games beleven bezoekers de wereld van veiligheid. Het Veiligheidsmuseum PIT valt onder het Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI). Het NVI is het platform voor historisch erfgoed dat betrekking heeft op veiligheid en hulpverlening in Nederland. Vanuit dit vertrekpunt draagt het NVI bij aan (communicatie over) veilig leven. Het NVI beheert meerdere locaties:
De bijzondere collectie van Veiligheidsmuseum PIT is zorgvuldig bij elkaar verzameld om het verhaal over veiligheid te vertellen. De collectie van de brandweer komt uit het Nationaal Brandweermuseum en de collectie van de politie komt uit het voormalig Nederlands Politiemuseum.

De collectie is voor het overgrote deel eigendom van de Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI) en enkele honderden collectiestukken zijn in bruikleen gegeven door derden. De collectie is tot stand gekomen door schenkingen van overheidsinstellingen en -instituten, de veiligheidsregio’s, voormalige en bestaande brandweer- en politiekorpsen, opgeheven en huidige musea, individuele medewerkers van politie, brandweer en hulpverleningsdiensten, gepensioneerden en nabestaanden.


In Veiligheidsmuseum PIT staan ongeveer 750 museale collectiestukken tentoongesteld. De tentoonstelling bestaat uit verschillende onderdelen die samen het verhaal van veiligheid vertellen: meldkamer, brandweer, geneeskundige hulp, crisiscentrum, verkeer, criminaliteit, politie, crime-scene, huiselijk geweld en veiligheid in de toekomst. De totale collectie van het Nationaal Veiligheidsinstituut omvat circa 105.000 geregistreerde objecten. Onder de totale collectie vallen meerdere deelcollecties.

Nationaal Brandweermuseum

De collectie van het Nationaal Brandweermuseum omvat ongeveer 5000 driedimensionale objecten, met ruim 400 kledingstukken, helmen en petten, 20 brandweerauto’s en 2500 schaalmodellen van brandweerauto’s, brandspuiten en blusboten.

De Nationale Collectie Politie

De Nationale Collectie Politie omvat bijna 100.000 geregistreerde collectiestukken, onderverdeeld in ruim 35.000 foto’s, films, dia’s, negatieven, fotoalbums en affiches, bijna 14.000 boeken, tijdschriften en archiefstukken en 40.000 kleine en grote voorwerpen. Deze voorwerpen, in museumtaal “realia” genoemd, zijn onder te verdelen in ruim 5000 uniformstukken, helmen, petten, rangonderscheidingstekens, insignes en ambtspenningen; meer dan 50 politiewagens, -motoren en dienstfietsen. Verder ongeveer 1000 wapens, zowel politiewapens als in beslag genomen wapentuig. Die wapens zijn vuurwapens en munitie, wapenstokken en politiesabels, traangasgranaten en pepperspray, maar ook verboden nepwapens, stiletto’s en vlindermessen, ploertendoders en boksbeugels.

Het Nationaal Veiligheidsinstituut is de enige instelling in Nederland die zich richt op de geschiedenis én het huidige werkveld van de politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening in heel Nederland en die het erfgoed verzamelt van de organisaties die in heden en verleden belast zijn (geweest) met de bescherming van persoon en goed. De collectie getuigt daarmee van waarom en hoe de Nederlandse overheid en burgers in gezamenlijke verantwoordelijkheid de handhaving van de rechtsorde, fysieke veiligheid en geneeskundige noodhulpverlening georganiseerd hebben. De collectie beslaat de alledaagse realiteit van veiligheid en hulpverlening in de Nederlandse samenleving, van nationaal tot lokaal niveau.

http://www.pitveiligheid.nl

De Bataviawerf in Lelystad

De Bataviawerf geniet grote internationale faam door de reconstructie van het VOC-schip de Batavia eind jaren ’90. De Gouden Eeuw en de grote rol die de Nederlandse scheepvaart daarin heeft gespeeld, spreekt zo’n kleine 400 jaar later nog steeds tot de verbeelding. Door middel van reconstructie van schepen uit de 17de eeuw en uitvoering van bijbehorende ambachten, kun je dit stuk van onze Nederlandse geschiedenis zelf ervaren, voelen, ruiken en beleven op Neerlands op het water gewonnen grond in Lelystad.

De Bataviawerf in Lelystad is opgericht in 1985. Het jaar waarin werd gestart met de bouw en reconstructie van het VOC-schip de Batavia. Sindsdien heeft de werf zich ontwikkeld tot een centrum voor historische scheepsbouw. De bouw van de historische houten schepen trok vanaf het begin veel aandacht van bezoekers. De werf is daardoor ook een toeristische attractie geworden, waar bezoekers de Batavia kunnen bezichtigen en kennis kunnen maken met het bijzondere verhaal achter dit icoon uit de Nederlandse VOC-geschiedenis.

Vrijwilligers nemen je mee in een gepassioneerde rondleiding vol wetenswaardigheden, achtergronden en de grappige details uit vroeger tijden. De vele kanonnen die de Batavia rijk is, de kombuis waarbij je je niet voor kan stellen dat daar gekookt moest worden voor 341 opvarenden, de Grote Kajuit voor de elite aan boord en ‘het gemak’ waartoe het scheepsvolk veroordeeld was. Slechts een greep uit de te bezichtigen onderdelen van het schip waarmee het zeemansbestaan tot leven komt.

Ook is de open constructie van de replica van het grootste admiraliteitsschip uit de 17de eeuw, de 7 Provinciën, op de werf te bezichtigen. Geen ander schip geeft de Hollandse hoogtijdagen in de Gouden Eeuw zo goed weer als dit imposante schip. Het was het admiraliteitsschip van niemand minder dan Michiel Adriaenszoon de Ruyter, de grootste Nederlandse zeeheld uit zijn tijd. Door de open constructie van de 7 Provinciën krijgt de bezoeker een goed beeld van de scheepsbouwmethodes uit de 17de eeuw.De bouw en het onderhoud van de schepen is opgezet als een leer- en werkervaringsproject voor jongeren en re-integranten. De werf vervult daarmee ook een belangrijke sociale functie.
Op de werf wordt in verschillende ambachtelijke werkplaatsen gewerkt aan het onderhoud en bouw van beide schepen. In de beeldsnijderij worden de voor VOC-schepen zo belangrijke ornamenten, beelden en andere snijwerken met de hand gemaakt.

Alle spijkers, scharnieren en lantaarns en andere benodigdheden worden op ambachtelijke wijze vervaardigd in de smederij. De zeilmakerij zorgt voor de nieuwe zeilen voor de Batavia en in de tuigerij wordt de tuigage voor het schip voorbereidt en gerepareerd. Allemaal mooie en zeldzaam wordende ambachten, die op de Bataviawerf nog vol in bedrijf zijn!

http://www.bataviawerf.nl

 

Dit artikel delen:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

 

U gaat akkoord het gebruik van (anonieme) cookies op deze website om u nog beter van dienst te kunnen zijn | KLIK HIER >>