Over Polmarco

Geschiedenis
Op initiatief van medewerkers werkzaam bij de politie en de Koninklijke Marechaussee in de omgeving van Arnhem en Ede werd in 1986 voor het eerst een busreis naar de BMW motorenfabriek in Berlijn georganiseerd. Het idee sloeg zo aan dat besloten werd elk jaar in oktober een meerdaagse reis naar bij voorkeur Duitsland te organiseren. Zo werd PolMarCo geboren. Met succes organiseert PolMarCo sindsdien jaarlijks voor circa 50 collega's busreizen (minimaal 1 dagtrips en 2 meerdaagse reizen) in binnen- en buitenland.
Sinds september 2007 is PolMarCo een stichting

Naamgeving
De naam PolMarCo wordt gevormd door de samenvoeging van (afkortingen van) de woorden: politie, marechaussee en combinatie (pol-mar-co). Verder roept de naam ook associaties op met Marco Polo.

(Statutaire) Doelstelling
De stichting heeft ten doel om - met in achtneming van de wensen van de deelnemers - reizen op zodanige wijze te organiseren, dat dit tot grote tevredenheid van de deelnemers stemt en al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord. De stichting streeft hierbij naar een zo professioneel en zorgvuldig mogelijke aanpak, die een hoge kwaliteit van de reizen waarborgt.

Bestuur / Organisatiecomité
Izak Mauritz & Ineke Caspers. Naast het besturen van de stichting heeft het bestuur als taak op zich genomen om in het belang van de deelnemers en onder de vlag van de stichting PolMarCo reizen te organiseren. Daarnaast zijn zij zelf ook deelnemer. Lidmaatschap van de stichting is gratis.

 polmarco bestuur

Reisprogramma
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de reisprogramma's. Inhoudelijke inbreng van deelnemers wordt daarbij op prijs gesteld en waar mogelijk in het programma verwerkt. Een sterke voorkeur voor de meerdaagse reizen gaat uit naar Duitsland. Het bestuur handelt geheel belangeloos en sluit daarom elke aansprakelijkheid voor schade of ongevallen uit. Aan de reizen wordt geheel voor eigen risico deelgenomen. Deelnemers zijn hiervan van tevoren op de hoogte gesteld.

Soort reizen
Zowel de eendaagse als meerdaagse reizen van PolMarCo. Zie op de website www.polmarco.nl

Deelnemers:
Tot de deelnemers behoren (gewezen) personen werkzaam bij de Politie en de Koninklijke Marechaussee. Met instemming van het organisatiecomité kunnen ook introducés voor de reizen uitgenodigd worden.

Financiële zaken
Stichting PolMarCo beoogt geen winstbejag. De geldmiddelen van de stichting kunnen bestaan uit: bijdragen van deelnemers en sympathisanten, subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten.
In de kosten van de reizen wordt in principe voorzien door bijdragen van de deelnemers. De hoogte van de bijdragen van de deelnemers wordt vastgesteld aan de hand van de kosten van het tevoren vastgestelde programma. De bijdragen zijn in principe 100% kostendekkend. Kosten die niet bij de prijs van een reis zijn inbegrepen worden tevoren bij de deelnemers bekend gemaakt.

 

 

Dit artikel delen:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

 

U gaat akkoord het gebruik van (anonieme) cookies op deze website om u nog beter van dienst te kunnen zijn | KLIK HIER >>